Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Kaimann

Med 320 anställda är Kaimann GmbH en av de ledande leverantörerna av teknik och innovation inom området isoleringsmaterial av elastomer. Som medlem i Saint-Gobain-koncernen erbjuder Kaimann GmbH en bred portfölj av isoleringsmaterial av elastomer för ett brett utbud av applikationer i mer än 50 länder och används inom följande områden: Byggnadstjänster, VVS,  industriell tillverkning, livsmedelsindustri, kemisk-farmaceutisk och tung industri samt inom olje- och gassektorn.

Kaiflex Kkplus 

Kaiflex Kkplus, cellgummiisolering med slutna celler som har mycket goda egenskaper för isolering av kalla installationer ner till -50⁰C och som kondensisolering.

Den slutna cellstrukturen gör att materialet ger en permanent ångbroms och säkerställer att man får tillförlitlig prestanda under hela systemets livslängd. Limmas med en-komponents speciallim.

Tack vare av den låga rökutvecklingen bidrar Kaiflex slangar KKplus s2  på ett tillförlitligt sätt till personlig säkerhet i händelse av brand.
 

Kaiflex KKPlus