Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Industriell isolering

Industriell isolering

Tack vare vårt långsiktiga samarbete med flertalet tillverkare kan vi erbjuda en komplett mix av produkter anpassade för isolering av installationer inom industrin.

Vi erbjuder produkter för såväl kalla som varma installationer som samtidigt klarar, till exempel, de vibrationer som kan finnas i en anläggning. Vi har också tillgång till måttanpassade montagemateriel, ytbeklädnader som motstår kraven i de flesta anläggningar samt infästningar till dessa.

Genom vår utbildade personal inom TIPCHECK-programmet så kan vi erbjuda opartisk genomgång av befintlig anläggning för att identifiera eventuella energiförluster och också föreslå förbättringsåtgärder för anläggningen. Läs mer om TIPCHECK här.

Kalla installationer

Kalla installationer

Kalla installationer måste isoleras för att i möjligaste mån bibehålla mediets temperatur och form eller minimera temperaturförändringar. Isoleringen bidrar också till att förhindra kondensutfällning och risk för påfrysning utanpå installationen.

Valen av produkter som används styrs oftast av medietemperatur och den omgivande temperaturen men kan också styras av exempelvis det brandmotstånd, Euroklassen, som produkten är godkänd i. För kryogena ledningar och installationer finns lösningar, beroende på produkt, ner under -250 ⁰C. För de kallaste installationerna kan vi tillhandahålla produkter av cellglas eller av PIR, Polyisocyanurat, Produkterna är formgjutna för exempelvis rör, rörböjar och segment till tankar. De formgjutna detaljerna/segmenten tillverkas på beställning för optimal passform på anläggningen.

Som lagervara finns också behändiga förpackningar av två-komponents PU-skum för isolering av rörledningar på plats.

Cellgummiisolering, FEF-isolering med slutna celler, kan under normala betingelser användas vid medietemperaturer ner till -50 ⁰C utan tilläggsinstallationer. Är det kallare medie än så, behövs projektspecifik beräkning och utförandeanvisning. Kontakta vår försäljningsavdelning för mer detaljerad beräkning.

Isolering i intervallet 200- 680 grader C

För isolering av industriella applikationer i temperaturintervallet 200 till 680 grader C, är isoleringsprodukter tillverkade av stenull de vanligast använda.

Produkterna är tillverkade som nätmattor, skivor eller rörskålar.

Produkterna utvecklas kontinuerligt, exempelvis med bindemedel där det frigörs mindre mängd emissioner vid upphettning, eller med produkter som absorberar minde mängd vatten, vilket kan bidra till att minska risken för CUI, korrosion under isoleringen. Eftersom behoven inom industriella applikationer kan vara specifika för aktuellt projekt så går flertalet av produkterna att beställa med avvikande ytskikt, nät eller tråd.

mineralull 250-680
Isolering i intervallet 680 grader C och uppåt

Isolering i intervallet 680 grader C och uppåt

För isolering av industriella applikationer i temperaturintervallet 680 grader C och uppåt, är det viktigt med isolering som minskar värmeförluster och hjälper till att bibehålla önskad temperatur i processutrustning.

Isolering ska skydda person från heta ytor och minska risken för brand och explosion genom att förhindra överhettning av utrustning.

Höga temperaturer och termisk stress kan påverka material negativt. Isolering förlänger livslängden på utrustning genom att minska temperaturvariationer och termisk belastning och ger en processstabilitet.

Produkter som används är bland annat högtemperaturfilt med hög temperaturstabilitet upp till 1200 grader C. i kombination med andra isoleringsmaterial.

Isolering för tankar och cisterner

Cisterner och behållare måste isoleras så att mediets temperatur i största möjliga grad bibehålls.

För värmeisolering av tankar och cisterner i de lägre temperaturerna kan oftast mjuka mineralullsskivor av glas- eller stenull användas på väggarna.
För värmeisolering vid högre temperaturer används nätmattor eller skivor med högre volymvikt.

Till takisolering, ska om det krävs, användas hårda skivor som klarar den tryckbelastning som krävs.

Vid isolering av kyltankar ner till medietemperatur -50 ⁰C kan cellgummi (FEF)med slutna celler användas.

Vi kan också erbjuda skräddarsydda lösningar av PIR eller cellglas för isolering av tankar och cisterner inom exempelvis processindustrin där kryogena temperaturer, eller anda specifika krav finns.

Oftast förses isoleringen med ytbeklädnad för att skydda installationen.

Isolering för tankar och cisterner
Ytbeklädnader, tekniska vävar och tillbehör

Ytbeklädnader, tekniska vävar och tillbehör

Ytbeklädnader av metall fungerar som ett skyddande lager på tekniska installationer. De hindrar fukt, kemikalier och andra skadliga ämnen från att tränga in i materialet. Dessutom minskar de risken för mekanisk skada, vilket är särskilt viktigt för industriella anläggningar.
Genom ytbeläggning på metallytor begränsar man korrosion och förlänger därmed livslängden på installationen. Förtillverkade ytbeklädnader av metall finns med hög passform för ett snabbt, enkel och smidigt montage. Produkterna kan även skräddarsys för alla nödvändiga specifikationer eller efter våra kunders egna behov.

Inom industrin används tekniska vävar för att tillverka isoleringsmadrasser som har flera fördelar och är särskilt användbara när man behöver montera och återmontera isoleringen eller isolera komponenter som flänsar och pumpar.

Valet av väv beror på specifika krav, temperaturbelastning och önskad funktionalitet. Oftast används mineralulls- eller högtemperaturisolering som ett isolerande skikt i madrassen.

I vårt sortiment finns också ett komplett sortiment med verktyg, tillbehör och infästningar för ytbeklädnader och väver.

Våra partners inom isolering för industriell isolering