Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

ANVÄNDARVILLKOR

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte använda Isopartner ABs webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa användarevillkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och något eller alla avtal: "Kund", "Du" ”Ditt” och "Din" hänvisar till dig, personen som besöker denna webbplats och accepterar företagets villkor. ”Företaget”, ”själva”, ”vi”, ”vårt” och ”oss”, avser vårt företag. "Part", "parter" eller "oss" avser både klienten och oss själva, eller antingen klienten eller oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalning som är nödvändigt för att genomföra processen med vårt bistånd till Kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en bestämd varaktighet, eller på annat sätt, i ett uttryckligt syfte att möta Kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och underlagt gällande svensk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och därför hänvisar till samma.

LICENS
Om inte annat anges äger Isopartner AB och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Isopartner AB. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan visa och/eller skriva ut sidor från https://www.isopartner.se för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från https://www.isopartner.se
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från https://www.isopartner.se
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://www.isopartner.se
 • Omfördela innehåll från Isoparner AB (om inte innehållet är särskilt utformat för omfördelning).

HYPERLÄNKNING TILL VÅRT INNEHÅLL
Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Online -katalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan de länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och

Systemomfattande ackrediterade företag förutom insamlande ideella organisationer, välgörenhetscentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får länka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkande parts webbplats.

Vi kan överväga och godkänna efter eget gottfinnande andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller affärsinformationskällor som handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
 • dot.com community -webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive webbplatser för välgörenhet,
 • distributörer online;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag vars främsta kunder är företag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: (a) länken inte skulle påverka oss eller våra ackrediterade företag ogynnsamt (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar inherenta misstänkta typer av företag, till exempel nätverksmarknadsföring eller MLM får inte länkas); (b) organisationen inte har ett otillfredsställande historik hos oss; (c) nyttan för oss av synligheten i samband med hyperlänken överväger frånvaron av; och (d) om länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskeligen innebär sponsring, godkännande eller tillståndsgivande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkande parts webbplats.
Om du tillhör de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till isopartner@isopartner.se. Ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation (t.ex. ett telefonnummer och/eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över URL (er) på vår webbplats som du vill länka till. Tillåt 2-3 veckor för svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren (webbadress) som länkas till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som länkas till som är meningsfullt i sammanhanget och formatet på innehållet på länkande parts webbplats.

    
Ingen användning av ISOPARTNER: s logotyp eller andra skapelser kommer att tillåtas för länkning utan varumärkeslicensavtal.

IFRAMES
Utan föregående godkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa IFrames runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.


BEVARANDE AV RÄTTIGHETER
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande  begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att fortsätta länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkande villkor.

BORTTAGNING AV LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS
Om du av någon anledning finner någon länk på vår webbplats eller en länkad webbplats som är förkastlig kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller svara direkt till dig.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet; vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.


INNEHÅLLSANSVAR
Vi har inget ansvar eller ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla krav som härrör från eller baseras på din webbplats. Ingen länk får visas på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som kränkande, grovt eller kriminellt, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.


ANSVARSFRISKRIVNING
I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla eventuella garantier som föreskrivs i lag avseende tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och/eller användningen av rimlig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

Begränsningarna och uteslutningarna av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr allt ansvar som uppstår under ansvarsfriskrivningen eller i förhållande till föremålet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet. I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis kommer vi inte att vara ansvariga för förlust eller skada av någon art.
 

Isopartner_logo

ISOPARTNER AB 
Industrivägen 39C 
43361 Sävedalen

 

Tel:+ 46 31 336 94 90
Mail: isopartner@isopartner.se