Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Brandisolering ventilation

Brandisolering av kanaler – Isopartner har lösningarna

Brandskyddet av ventilationssystemet är en viktig del i en fastighet eftersom kanalerna förbinder de olika brandcellsskiljande byggnadsdelarna och vid händelse av brand då kan transportera brandgaser och överföra värme från en brandcell till en annan.

Isopartner erbjuder typgodkända lösningar för brandisolering med obrännbara mattor och skivor för cirkulära och rektangulära ventilationskanaler i stålplåt.  Produkterna är testade och godkända enligt den sedan 1 januari 2020 gällande standarden för provningsmetoder och klassificering, EN1366.

Vid brandisolering av kanaler är det viktigt att ha kunskap om hur anläggningen ska fungera i händelse av brand, med strömmande eller icke strömmande brandgaser. Vid strömmande brandgaser ska hela ventilationsanläggningen brandisoleras i den brandtekniska klass som ska uppfyllas. Vid icke strömmande brandgaser ska kanalerna vid genomföringarna isoleras minst i samma brandtekniska klass som den brandcellsskiljande byggnadsdelen.

I det fall hela kanalen är försedd med brandisolering så fungerar denna då också som både värme- och ljudisolering.

Vid behov av exempelvis ytterligare skikt med värmeisolering och/eller kondensisolering ska brandisoleringen alltid placeras närmast kanalen.

Rockwool Conlit

Rockwool Conlit –  Ett system för brandisolering av ventilationskanaler

Conlit Nätmattor och skivor är ett komplett sortiment av produkter för brandisolering av ventilationskanaler. Sortimentet är, tillsammans med övriga ingående komponenter i installationen, testat och godkänt enligt nu gällande standarder.  Produkterna är tillverkade av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull med ytbeklädnad på en sida.

Conlit nätmatta är, beroende på tjocklek,  godkänd för brandteknisk klass upp till EI120 på cirkulära kanaler och EI30 på rektangulära kanaler. Mattorna är på en sida försedda med galvaniserat nät och mellan stenull och nät klädda med komfortväv eller svart folie/väv.

Conlit skiva är, beroende på tjocklek är godkänd för brandteknisk klass upp till EI120. Skivorna är på en sida beklädda med svart aluminiumfolie. 

Samtidigt som installationen uppfyller brandskyddskraven fungerar den som värmeisolering. Skivorna kan vid tejpning av skarvar med Conlit tejp av användas som utvändig kondensisolering av rektangulära kanaler. 

Isover U Protect 4.0 - Lätta produkter med bra egenskaper som brandisolering

Isovers system för utvändig brandisolering av ventilationskanaler omfattar mattor och skivor med låg vikt, tillverkade i spänstig Ultimate. På ena sidan försedda med trådförstärkt svart aluminiumfolie som ytbeklädnad.

Nätmattorna är godkända för brandisolering upp till EI120 på cirkulära och upp till EI60 på rektangulära kanaler.
Skivorna är godkända för brandisolering upp till EI120 på rektangulära kanaler.

Mattorna och skivorna fungerar samtidigt som värme- och ljudisolering. Skivorna kan efter tejpning av skarvar även användas som kondensisolering på rektangulära installationer.

Produkterna är testade och godkända enligt nu gällande standard och klassade som obrännbara enligt Euroclass A1

Isover_u_protect_roll-Black_Brandisolering

Våra partners inom brandisolering