Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Beräkningsprogram

Beräkningsprogram för beräkning av isoleringsbehov på värme-/kylapplikationer och brandisolering

Med hjälp av våra leverantörers beräkningsprogram här så kan du enkelt beräkna vilken isolertjocklek som behövs för att exempelvis minimera energiförlusterna på såväl vätskefyllda varma som kalla rör och i  behållare samt ventilationskanaler. Du kan också beräkna bland annat yttemperaturer, förhindra kondensutfällning och frysningstid på stillastående medie och annat.

Här  finns också program för att beräkna isolertjocklek på brandisolering av stålkonstruktioner.

För att beräkningsprogrammen ska vara tillförlitliga krävs att korrekta ingångsvärden anges.

Paroc

PAROC® Calculus™ 

Med PAROC Calculus kan du dimensionera energieffektiva och ekonomiska isolerlösningar för olika typer av applikationer för VVS,  processindustri och marina applikationer med PAROC Teknisk Isolerings produkter. Beräkningarna baseras på reglerna i EN ISO 12241 "Värmeisolering av installationer". Nya, uppdaterade PAROC Calculus online är enkel att använda på alla typer av enheter.
 

Till Paroc Calculus

Isover IsoDim® 

ISOVERs beräkningsprogram IsoDim® är ett enkelt och praktiskt hjälpmedel för projektörer, entreprenörer, studenter och forskare. ISOVER IsoDim® on-line körs direkt i din browser. ISOVER IsoDim® kan nu köras direkt via vår hemsida på datorer, läsplattor etc.

Vid projektering av installationer kan man med hjälp av beräkningar visa att samhällets krav på energihushållning och värmeisolering uppfylls. I Boverkets Byggregler, BBR, finns föreskrifter om vilka krav som ställs. ISOVER IsoDim® kan användas för installationstekniska beräkningar som har med värmeisolering att göra.

Till Isover IsoDim®
 

Heat Loss Of A House Using Calculator 1024x768
Armawin_Armacell

ArmaWin från Armacell

Den viktigaste uppgiften för lågtemperaturisolering är att motverka kondens. Isoleringens tjocklek har, förutom montaget, en avgörande betydelse för att kunna säkerställa ett långvarigt skydd mot kondensation.

För att man ska kunna beräkna den nödvändiga tjockleken på isoleringen måste man känna till lednings- och omgivningstemperaturen samt den relativa luftfuktigheten och därefter fastställa värmeledningsförmågan och värmeöverföringskoefficienten för både isoleringen och objektet (rör, kanal eller liknande) som ska isoleras. Med ArmaWin från Armacell är det mycket enklare att genomföra dessa beräkningar.

ArmaWin kan användas för beräkning inte bara av den minsta tjocklek på isoleringen som krävs för kondensationskontroll utan även för att kontrollera följande faktorer: Yttemperatur, temperaturförändringar både i strömmande och stationära medier, samt frystider för vattenledningar. Programmet kan också beräkna kostnadseffektiviteten, dvs vilken tjocklek som ger snabbast avkastning på investeringen.

Till Armacell Armawin

Kaicalc från Kaimann

KaiCalc kan användas för att beräkna tjocklek för kondensisolering,  beräkna yttemperatur, värmeöverföringskoefficient, värmeflöde och temperaturförändring under olika förhållanden.

Kaimann Kaicalc beräknar isoleringsprestanda enligt EN ISO 12241-standarden. Beräkningsprogrammet är på engelska.

Plattformen fungerar på alla typer av enheter och erbjuder dig ett brett utbud av alternativ och information.
 

Till Kaimann Kaicalc

calculation program
pin studs

Beräkningsverktyg för Brandskyddsskiva Paroc FPS17

Olika bärande material har olika brandmotståndstider. Dessa material testas vanligtvis med hjälp av en standardbrandkurva som visar utvecklingen av en verklig brand. Temperaturen i en standardbrand stiger ganska snabbt och ökar sedan på obestämd tid.
Med hjälp av Parocs beräkningsverktyg kan du enkelt avgöra vilken tjocklek på isolering som krävs i ditt projekt. Verktyget är utformat  för att räkna ut tjockleken på den brandskyddande stenullsskivan PAROC FPS 17.

Till verktyget för Paroc FPS17