Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Back to basics: Ytbeklädnad är isoleringens skyddande pansar

När lämplig isolering har valts och installerats är det dags att titta på ytbeklädnad. I den här artikeln visar vi på fördelarna med beklädnader och vilken typ av alternativ som finns.

Varför behöver vi ytbeklädnad på isolering?

Isolering utan beklädnad är ungefär detsamma som om en joggare gick ut i regnet endast iklädd termounderkläder. Även i ett högkvalitativt lager håller du dig inte varm länge om du inte har ett vattentätt yttre lager.

Eller föreställ dig en riddare utan rustning. Även om han är en modig hjälte, utan skydd, skulle det vara ganska vågat att gå ut på slagfältet. Om han bär rustning av metall är allt okej även om det dök upp en drake och sprutade eld på honom.

Den viktigaste funktionen hos beklädnader är att skydda isoleringen.
Ytbeklädnad behövs som skydd mot yttre åverkan som tex:

 • mekanisk skada, stötar och slitage
 • vädrets effekter, såsom vätning, ultraviolett strålning och vinderosion
 • korrosion.

Ytbeklädnad ger också andra fördelar. De…

 • bidra till att hålla isoleringen ren.
 • förhindra att isoleringen dammar ut i miljön.
 • ge isoleringen ett snyggt utseende och möjliggör att den integreras i byggnadens arkitektoniska helhet.

Ytbeklädnader ökar isoleringens prestanda och livslängd

Olika ytbeklädnad för olika förhållanden

Vilken typ av ytbeklädnad är att föredra. Aluminium, rostfritt, lackat stål?

Valet av ytbeklädnad är beroende på många olika faktorer.

 • Vilka temperaturer rör det sig om?
 • Finns det en ökad brandrisk på platsen?
 • Finns det risk för korrosion ( från till exempel saltvatten, syror och baser)?

Plåtbeklädnader är de vanligaste beklädnaderna som används vid industriell isolering. Denna typ av beklädnad är gjord av slät eller profilerad plåt: slät plåt lämpar sig för rörsystem, utrustning och höljen, och en profilerad plåt för ytorna på stora tankar och väggar.

I en galvaniserad stålplåt skyddar zinkytan det underliggande stålet genom att korrodera och därmed förhindra skador på stålet. Olika tjocklekar från 0,4 millimeter till 1 millimeter används. När man använder denna typ av beklädnad måste man dock komma ihåg att zinksalter är giftiga och den galvaniserade plattan får inte komma i kontakt med livsmedel. Galvaniserade stålplåtar finns även med färgbeläggning, vilket gör att det inte behövs något korrosionsskydd.

Aluminiumplåt som används som beklädnad är olika blandningar av aluminium och andra material. Genom att legera aluminium med till exempel koppar, zink eller mangan kan aluminiumplåtens mekaniska och fysikaliska egenskaper justeras till önskad nivå. Fördelarna med aluminiumplåt är låg vikt och god motståndskraft mot surt klimat och havsvatten.

Rostfritt och syrafast stål används som beklädnad på platser där andra beklädningsmaterial inte uppnår tillräcklig hållbarhet. Rostfria stål är mycket sega, så att bearbeta dem kräver särskilt vassa verktyg. Materialens korrosionsbeständighet är god och de tål oxiderande syror, men endast i begränsad utsträckning icke-oxiderande syror, såsom svavelsyra eller saltsyra. På grund av sin hållbarhet är de även lämpliga för livsmedelsindustrin.

Dessutom finns isoleringsprodukter och delar med prefabricerad ytbeklädnad som endast behöver monteras och tätas. 

Kespet-Specialist på plåtbeklädnader

Kespet är en finsk tillverkare som levererar högkvalitativa ytbeklädnader. För att göra beklädnad av isoleringen så enkel som möjligt tillverkar Kespet monteringsfärdiga plåtbeklädnader med standardmått eller efter kundens individuella behov, så delarna passar alltid.

Andra fördelar med plåtbeklädnader är t.ex.

 • Obrännbar.
 • Motstånd.
 • Effektivt skydd för isoleringen.
 • 100 % återvinningsbar.
 • Mycket litet behov av underhåll.

ISOPARTNER har valt att lägga upp förtillverkad böj och mantel i aluminium på lager i Göteborg för snabba leveranser. Vi har mantel och böj i de mest förekommande dimensionerna i vårt sortiment. Att köpa prefabricerade mantlar och böjar spar både tid och pengar.

Denna artikel bygger på en artikel publicerad av Kespet. 
Originaltitel: Back to basics: Claddings are the insulation's protective armor - Kespet Oy

Läs även andra delar av denna artikelserie: Back to basics