Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Hur minskar TIPCHECK energiförbrukningen i olika branscher?

TIPCHECK-applikationer per bransch

TIPCHECK har många tillämpningar i många olika branscher. Upptäck nedan hur effektiv denna granskning är i förhållande till faktiska industriella situationer, vilket visas av följande exempel.

Vad är EiiF TIPCHECK?

Oil storage tank roof

Tak på oljetank

En stor oljelagringstank på ett oljeraffinaderi behövde byta tak, delvis på grund av korrosion under skadad isolering. För att förhindra framtida korrosionsproblem övervägde ägaren att installera det nya taket utan isolering och acceptera de värmeförluster som skulle bli följden. Värmeförlusternas omfattning och kostnader avslöjades genom en TIPCHECK-revision, och det isoleringsföretag som utförde revisionen kunde föreslå en teknisk lösning som gjorde det möjligt att isolera det nya taket utan att korrosionsproblemen återkom.

Efter TIPCHECK

 • Sparade 7 500 MWh energi /år
 • Potentiell minskning av CO2-utsläpp med 1 500 ton / år
 • Återbetalningstid mindre än 2,5 år
 • Sparade € 185 000 / år

Kemisk anläggning

För att fastställa de associerade värmeförlusterna hittades hundratals oisolerade eller otillräckligt isolerade delar, inklusive 160 oisolerade ventiler och 300 oisolerade flänspar, i en stor kemisk anläggning i Italien. Den enhetliga TIPCHECK-metoden gjorde det möjligt för TIPCHECK-revisorn att presentera detaljerade saneringsrekommendationer och deras förväntade resultat. Den avslöjade också i detalj hur mycket värme som förlorades från varje fall av saknad eller skadad isolering. Kunden genomförde omedelbart den föreslagna åtgärden som svar på TIPCHECK-resultaten.

Efter TIPCHECK

 • Sparade 11 100 MWh energi / år
 • Potentiell minskning av CO2-utsläpp med 2 240 ton / år
 • Återbetalningstid mindre än 1 år
 • Sparade € 200 000 / år
Chemical plant
Sugar beet factory

Bearbetningsanläggning för sockerbetor

I linje med sitt TPM-program (Total Productive Maintenance), som har som mål att minska energianvändningen, letade teamledaren för avdelningen för maskinteknik efter sätt att minska energiförlusterna vid en anläggning för bearbetning av sockerbetor. En TIPCHECK tog nästan 200 infraröda bilder och identifierade mer än 400 hot spots med oisolerad utrustning. Revisionen visade på alternativ för att åtgärda tre olika kritiska värmeförlustpunkter i processen. Kunden kunde prioritera planerade saneringsinsatser baserat på rapporten för att anpassa dem till planerad stilleståndstid för anläggningen.

Efter TIPCHECK

 • Sparade 8 200 MWh energi / år
 • Potentiell minskning av CO2-utsläpp med 1 400 ton / år
 • Återbetalningstid ca 2 år
 • Sparade € 37 000 / år

Begär en TIPCHECK-granskning eller be om mer information

group1
Intresseområden
group2
CAPTCHA